Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Ván ép - Sản Xuất và Kinh Doanh
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Lê Đình Cường
Tel: 0914 502 137
VÁN ÉP

CỐP PHA

thông tin liên hệ
Ông Lê Đình Cường
Giám Đốc - 0914 502 137

VÁN ÉP

Ván ép tạp
Ván ép tạp
Ván ép thông
Ván ép thông
Ván ép thông
Ván ép thông
Ván ép thông dụng
Ván ép thông dụng
Ván ép thông dụng
Ván ép thông dụng
Ván ép bạch dương
Ván ép bạch dương
Ván ép bạch dương
Ván ép bạch dương
Ván ép bạch dương
Ván ép bạch dương
Ván ép chịu nước
Ván ép chịu nước
Ván ép chịu nước
Ván ép chịu nước

CỐP PHA

Cốp pha gỗ phủ film
Cốp pha gỗ phủ film
Cốp pha gỗ phủ film
Cốp pha gỗ phủ film
Cốp pha đỏ
Cốp pha đỏ
Cốp pha đỏ
Cốp pha đỏ
Cốp pha đỏ
Cốp pha đỏ